• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Onwijs goed?

De snelheid waarmee modieuze vernieuwingen zich presenteren is verbazend. Ook in het onderwijs. Het ‘nieuwe leren’ en ‘Iederwijs’ krijgen zoveel publiciteit dat de onderwijsleek die oppervlakkig de krant leest, al gauw denkt dat het hele onderwijs zich aan de vooravond van een totale omwenteling bevindt.
Tot nu toe zijn beide vernieuwingen in de praktijk slechts marginaal waar te nemen. Een massale overgang zie ik er nog niet van komen. Gelukkig maar, want door de mislukking van de Middenschool en het Studiehuis is duidelijk geworden dat je ook in het onderwijs geen oude en beproefde schoenen weg moet gooien voor de nieuwe goed zijn bevonden. Ik vrees bijvoorbeeld dat heel wat leerlingen hun school niet afronden op het niveau dat ze hadden kunnen behalen, met de strakkere aanpak binnen het meer traditionele onderwijs. Zeker als het gaat om kinderen uit milieus zonder studietraditie of uit die eigentijdse gezinnen waarvan de ouders hun traditionele verantwoordelijkheden graag aan de school delegeren vanwege hun drukbezette leven. Ik ben voorlopig tevreden met de toezegging van de minister dat de inspectie de ontwikkelingen nauwkeurig zal volgen. Maar het optimisme der voorstanders zal pas gerechtvaardigd blijken als de eerste eindexamens binnen de normale tijd met goed gevolg zijn afgelegd. En dat mag natuurlijk niet gaan met behulp van extra faciliteiten (formatieplaatsen!) zoals indertijd bij de Middenscholen
Mijn scepsis ten aanzien van het nieuwe leren, mijn volstrekte ongeloof in Iederwijs verandert in diepe afkeer als ik het artikel van Fleur Jurgens lees in HP/DETIJD van 4 maart jl. Zij wil binnen de bestaande wetgeving in Amsterdam een basisschool stichten voor de kinderen van ouders die de zekerheid willen hebben dat hun kind na groep 8 kan doorstromen naar havo/vwo. Ze roept daarom andere hoogopgeleide ouders op om met haar een ‘superschool’ te starten die uitsluitend bestemd is voor kinderen van (semi-) intellectuele ouders zoals zij zelf. Het is, en dat valt te prijzen, een eerlijk artikel dat onverbloemd pleit voor een elitaire school. De ‘vrijwillige’ ouderbijdrage zal ongetwijfeld zorgen voor een degelijke barrière die het gebroed der minvermogenden op gepaste afstand houdt. In en in keurig en exclusief onder ons.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.