• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Spookbeelden

In het laatste Onderwijsblad wordt een analyse van de onderwijsarbeidsmarkt gegeven. In het desbetreffende artikel wordt gesuggereerd dat de overheid met haar beleid bijdraagt aan een hogere werkloosheid in het onderwijs. Voor het gemak wordt voorbijgegaan aan het met de motie-Verhagen terugdraaien van eerdere bezuinigingen, het uitstellen van de marktwerking voor inburgeringscursussen en het beleid dat gericht is op het voor het onderwijs behouden van ID’ers en Oalt-leerkrachten. Om nog maar niet te spreken over de extra investeringen in onderwijs. Met het paasakkoord is hier weer een substantiële bijdrage aan geleverd. Hoezo schrappen van werkgelegenheid?
En wat zeggen de cijfers van vandaag? Het huidige werkloosheidspercentage van 1,9 % is ten opzichte van andere sectoren zeer laag. 3% - 4% van de recent afgestudeerde leraren heeft in februari 2005 nog geen baan. Maar dat is vooral een frictieprobleem. Een frictie tussen vraag en aanbod per regio. Sociale partners zouden zich moeten inspannen om die frictie op te lossen om zo ook deze jonge leraren voor het onderwijs te behouden. Het aantal vacatures in het onderwijs is ook gedaald door de macro-economische ontwikkeling. Weinig leraren vertrokken als gevolg daarvan naar een andere sector. Het onderwijs is blijkbaar nog altijd een goede werkgever. En ja, het kabinetsbeleid heeft ook zijn positieve uitwerking gehad. De instroom van zij-instromers heeft het aantal vacatures doen dalen.
In het bewuste artikel wordt zelfs gesproken over “het spook van het lerarentekort”. De suggestie wordt gewekt dat er in 2007 eerder een overschot zal zijn. Met een dergelijke beeldvorming bewijst de Algemene Onderwijsbond het onderwijs geen dienst. Aankomende studenten worden zo niet gestimuleerd voor het onderwijs te kiezen. Terwijl wij hen zo hard nodig hebben. Tot 2011 zijn er als gevolg van het vergrijsde personeelsbestand 100.000 nieuwe leraren nodig. Een onderwijsbond die een eigen “spookbeeld” schetst is daarom onverstandig bezig.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.