• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Lessuggesties voor zestig jaar bevrijding

Voor scholen die aandacht willen besteden aan het feit dat het 60 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd, is er heel veel nieuw materiaal verschenen. Een beknopt overzicht van een aantal initiatieven.

Marokkaanse soldaten
Het Verzetsmuseum in Amsterdam maakte een tentoonstelling over de rol van Marokkanen in de Tweede Wereldoorlog. Er vochten zo’n 70.000 Marokkanen in het Franse leger tegen Duitsland. In de meidagen van 1940 hielpen ze bij de verdediging van Nederland. Ze werden met schepen vanuit Frankrijk naar Zeeland getransporteerd, daar werd nog een paar dagen gevochten, ook toen Nederland zich al had overgegeven. In Kapelle is een oorlogsbegraafplaats waar de omgekomen Fransen en Marokkanen begraven liggen.
Bij de tentoonstelling in het Verzetsmuseum hoort een educatief programma geschikt voor leerlingen vanaf groep 7 van het basisonderwijs. Daarin wordt het verhaal over de Marokkanen verbonden met de bezetting in Nederland. Voor het educatief programma, dat anderhalf uur duurt en waar dertig leerlingen aan deel kunnen nemen, moet telefonisch gereserveerd worden (020-6202535). De stichting Vredeseducatie maakte een boekje over hetzelfde onderwerp dat bij de tentoonstelling, maar ook los daarvan, gebruikt kan worden. Het boekje heet ‘Graven in de klei’ en er staan veel foto’s in over het verblijf van Marokkaanse soldaten in Nederland. Scholen die de tentoonstelling in het Verzetsmuseum bezoeken krijgen 25 % korting op dit boekje, maar ook op de bijbehorende documentaire en de cd-rom, het materiaal kan besteld worden via www.vredeseducatie.nl.

Opgepakt
Op 12 april was het 60 jaar geleden dat kamp Westerbork door Canadese militairen werd bevrijd. Het Herinneringscentrum van Kamp Westerbork bracht 10 schoolwandplaten uit (80 x 120 cm.) waarop belangrijke gebeurtenissen vanaf 1938 tot 1945 zijn afgebeeld. De platen doen denken aan de klassieke schoolwandplaten die heel vroeger tijdens de geschiedenisles gebruikt werden. De platen staan ook in het boekje ‘Opgepakt’ waarin verhalen van kinderen staan die indertijd in het Kamp Westerbork gevangen zaten. Sommigen van hen overleefden de oorlog en konden hun verhaal nog vertellen, anderen, zoals Anne Frank, niet. Hun verhaal wordt verteld aan de hand van achtergebleven foto’s en gesprekken met familieleden.
Bij de schoolwandplaten is speciaal lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van werkbladen. ‘Opgepakt’ is voor kinderen vanaf 10 jaar zelfstandig te lezen, maar geeft ook achtergrond informatie voor de leerkracht. Het materiaal is in één pakket genaamd ‘Kinderen in de oorlog’ te krijgen, maar het kan ook afzonderlijk van elkaar besteld worden. Meer informatie bij het herinneringscentrum: 0593-592600 of www.kampwesterbork.nl.

Niet vergeten
De laatste levende getuigen van de Tweede Wereldoorlog zullen er binnen enkele jaren niet meer zijn. Dan is er niemand meer die over zijn ervaringen uit die ingrijpende periode kan vertellen. Daarom maakte uitgeverij Bekadidact een lespakket voor de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs genaamd ‘Speuren naar sporen.’ Ieder kind gaat speuren naar oorlogsporen in zijn eigen provincie, om daar vervolgens een eigen verhaal over te maken. Dat kan in groepjes maar ook alleen. Leerlingen die dat willen kunnen ook zelf een vredesmonument ontwerpen en meedoen aan een wedstrijd. Over het onderwerp is een heel pakket werkboeken gemaakt waarbij aandacht wordt besteed aan de belangrijkste gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog en waarbij leerlingen zelf informatie bij elkaar moeten zoeken. Meer informatie bij Bekadidact 035-5482421.

Verteranen
De SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) maakte een onderwijsproject ‘Verhalen van veteranen’ waarvoor, sinds kort, iedere school zich op kan geven. Scholen krijgen in dit project bezoek van een veteraan, bijvoorbeeld een soldaat die in Srebenica gediend heeft. Een aantal scholen hebben dit in de afgelopen maanden al uitgeprobeerd en ontwikkelden ideeën voor het onderwijsproject. Het thema ’ontmoeting met een veteraan’ blijkt, volgens het slo, een unieke bron te zijn van contextrijk en spannend onderwijs in dienst van de vrede, geschikt voor de bovenbouw van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De SLO zorgt voor ondersteuning, ondermeer door middel van een handreiking aan docenten. Verder maakt een toneelvoorstelling door een professioneel schooltheatergezelschap deel uit van het aanbod. Voor meer informatie over het project zie www.slo.nl.

Vrijheid geef je door
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei maakte vanwege het lustrumjaar een speciaal programma. Het Nationaal Aandenken (het boekje ‘Vrijheid geef je door’) wordt dit jaar in een recordoplage van 234.000 exemplaren verzonden naar alle kinderen van groep 7 van de basisschool. De leerlingen krijgen hier een ‘luchtpostbrief’ bij om aan hun ouders te geven. Op 29 april is er een apart Schooltv-weekjournaal over herdenken en vieren, dat door Floris Roubos wordt gepresenteerd, met als thema ‘democratie’. De uitzending wordt herhaald op 5 mei.
Alle informatie over bijeenkomsten en viering staan op de website van het comité www.4en5mei.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.