• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

Woensdagmiddag 8 juni in Tuschinski 

20 jaar basisonderwijs: de kleuters, ondergesneeuwd of opgekrabbeld?

Hoort de voorschool ook bij het basisondewijs?

Zaal open 13.00
Programma van 14.00 tot 19.00 uur
Gratis voor AOb-leden uit het basisonderwijs

Het AOb-basisfeest

Discussies over de positie van de kleuter in de basisschool.
Onderwijsvernieuwing.
Moet de voorschool bij de basisschool aanhaken.
De rol van schoolleiders.
Feest voor kinderen van leden van 4 tot 12 jaar.
Rondleidingen door Tuschinski.
Toegang gratis voor AOb-leden, 20,- voor niet-leden.
Wie ter plekke voor een jaar lid wordt, heeft ook gratis toegang.

Aanmelden is noodzakelijk en kan uitsluitend via het formulier op de website www.aob.nl

Praat mee over de toekomst van het basisonderwijs
20jaarbasisonderwijs@aob.nl

Op het Basisfeest wil de AOb ook twintig jaar vooruitkijken. Hoe kan het basisonderwijs nog beter worden om alle talenten van de leerlingen tot hun recht te laten komen? En wat is daarvoor nodig? Pedagogisch, didactisch, aan faciliteiten.
Iedereen kan daaraan meedoen: individuele leerkrachten of schoolteams. Wie plannen heeft, kan ze opsturen naar 20jaarbasisonderwijs@aob.nl
Beschrijf de ideen beknopt, in maximaal 400 woorden. In de komende nummers van het Onderwijsblad wordt de stand van zaken bijgehouden. Op 8 juni vindt een presentatie plaats, hoe de Algemene Onderwijsbond de toekomst van het basisonderwijs ziet.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.