• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Mededeling contributie-inning

Bij de contributie-inning van maart is helaas een fout gemaakt bij de verwerking. Bij een kleine groep leden is het contributiebedrag bijgeschreven op hun rekening in plaats van afgeschreven. Inmiddels is deze fout hersteld. De directie van de Algemene Onderwijsbond biedt hierbij haar verontschuldigingen aan voor het ongemak.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.