• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling: Onderwijs had D66 naar huis gestuurd

Als het aan de deelnemers van de peiling had gelegen, was de stemming op het congres van D66 totaal anders verlopen. Meer dan driekwart van de 675 deelnemers vond dat de onderwijs-extra’s niet voldoende waren en wilde dat D66 zijn boeltje pakte. Minder dan een kwart aanvaardt de extra gelden voor het vmbo in dank.

Vindt u de extra’s voor onderwijs genoeg voor D66 om in het kabinet te blijven zitten?

Prima gedaan, eindelijk extra geld voor onderwijs 22%
D66 moet opstappen, dit is niets 78%

Nieuwe peiling: vmbo-lerarenopleiding?

Volgens het CDA moet er een aparte lerarenopleiding voor het vmbo komen. Lesgeven aan die groep vraagt zulke speciale kwaliteiten, dat een bijzondere opleiding daarvoor nodig is. Minister Van der Hoeven neemt in haar vmbo-plannen dat idee niet over. Met een aparte vmbo-lerarenopleiding worden docenten te beperkt opgeleid en verminder je overstapmogelijkheden, vindt de minister. Wel kan er natuurlijk een specialisatie binnen de lerarenopleiding voortgezet onderwijs komen. Maar hoe denken leraren daar over?

Een aparte lerarenopleiding vmbo is:

1. noodzakelijk vanwege de specifieke doelgroep
2. onnodig, specialisatietraject binnen opleiding volstaat

Surf voor de toekomst van vmbo-docenten naar www.aob.nl en stem!

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.