• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

Functiewaardering traag ingevoerd

Veel scholen in het voortgezet onderwijs hebben voor 1 mei nog geen systeem voor functiewaardering (fuwa-vo) ingevoerd. En dat is in strijd met de cao. De onderwijsbonden overwegen juridische stappen. Het Werkgeversverbond voortgezet onderwijs (WVO) geeft hen groot gelijk.

“Eigenlijk krijgen wij op scholen steevast te horen dat er nog niet is begonnen met praten over het functiewaarderingssysteem.” Aan het woord is AOb-bestuurder Martin Knoop. “Of wij horen een rector vertellen dat hij er wel mee bezig is. Dat is stuitend. Er moet een draagvlak zijn voor het functiewaarderingsysteem. Wanneer alleen de rector ermee bezig is, is daarvan geen sprake.”
Werkgevers hebben door middel van de cao toegezegd voor 1 mei 2005 de fuwa-vo gereed te hebben. Aanvankelijk was de deadline 1 augustus 2004. Maar toen veel scholen die niet haalden, werd hij verschoven. Nu het erop lijkt dat de nieuwe deadline ook niet gehaald wordt, eisen de onderwijsbonden naleving. “Onderwijspersoneel weet nu niet waar het aan toe is. Ze willen weten of er bijvoorbeeld weinig leerkrachten met een hoger salaris komen of dat er juist meer onderwijsondersteunend personeel komt. Daar moet gezamenlijk een besluit over worden genomen.”

Extra periodiek
De bonden inventariseren daarom nu hoeveel scholen de fuwa-vo niet op tijd invoeren. Binnenkort komen ze bij elkaar om te overleggen welke stappen precies genomen worden. “Ik verwacht dat wij tegen een aantal scholen juridische stappen nemen.” Een rechter kan de scholen sancties opleggen voor het niet nakomen van de cao. “We kunnen de scholen een dwangsom laten opleggen. We denken er over na om elk personeelslid in elke maand dat er nog geen fuwa-vo is, een extra periodiek te laten uitbetalen. Dat is toch veertig tot honderd euro per maand extra. We overleggen daar nu over met onze juridische dienst”, zegt Knoop.
De werkgeversorganisatie WVO staat begripvol tegenover de plannen van de onderwijsbonden. Dit laat het verbond weten in een brief aan schoolleiders. En ook de Klachtencommissie cao-vo stelde recentelijk in een uitspraak dat het scholen niet toegestaan is op grond van eigen inzichten de cao niet na te leven. “We zijn het er allemaal over eens dat het een schande is dat de cao niet wordt nageleefd”, zegt Knoop.

Wordt er op uw school ook geen werk gemaakt van de fuwa-vo? Meld dit dan bij de AOb. Mail naar beleid@aob.nl

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.