• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur A. Kersten 
  • Redactioneel

 

Nieuwe medezeggenschapswet verbetert taakverdeling ouders en personeel

Personeel krijgt exclusief instemmingsrecht bij personeelsaangelegenheden, ouders bij onderwerpen die hén aangaan. Die scheiding is een van de belangrijkste veranderingen die minister Van der Hoeven voor ogen staan met de komende herziening van de medezeggenschapswetgeving in het primair en voortgezet onderwijs.
Onder de huidige Wet Medezeggenschap Onderwijs kunnen personeel en ouders, en in het voortgezet onderwijs ook de leerlingen, hun stem laten gelden bij alle voorkomende onderwerpen. Daardoor is de invloed van ouders op personeelsaangelegenheden te groot, vindt de Algemene Onderwijsbond (AOb). De bond is verheugd dat de minister met de eind maart uitgebrachte visie Eindrapportage Wet Medezeggenschap Scholen die opvatting blijkt te delen.
“Eindelijk krijgt het personeel volledig de zeggenschap over personeelsaangelegenheden”, reageert dagelijks bestuurder Martin Knoop. “In andere sectoren buiten het onderwijs is dat al lang zo. Hiermee wordt het onderwijs nu ook een volwassen sector.”
Minder te spreken is de AOb over het feit dat de faciliteiten voor de medezeggenschapsraad nog altijd niet zijn vastgelegd. In andere sectoren regelt de wetgeving op welke minimale faciliteiten een lid van de ondernemingsraad kan rekenen voor overleg, voorbereiding en scholing. Het voorstel van haar adviesgroep om ook in de nieuwe Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) zo’n regeling op te nemen, volgt de minister niet. Ze laat het aan de schoolbesturen daarover afspraken te maken.
“Schandelijk”, vindt bondsbestuurder Knoop dat. “Misschien denkt de minister dat het personeel de medezeggenschap er in de vrije tijd even bijdoet. Voor een volwassen sector is dat wel een onvolwassen manier om de financiering te regelen.”
De minister verwacht het voorstel voor de WMS uiterlijk januari naar de kamer te sturen. Knoop hoopt dat de kamerfracties zich dan hard zullen maken voor een wettelijk bepaalde faciliteitenregeling.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.