• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Kabinet onderschatte marktwerking

De invoering van de marktwerking voor educatie is uitgesteld tot het voorjaar van 2006. Staatssecretaris Rutte beloofde een overgangsbudget voor de roc’s.

Moeten we hier blij mee zijn, of wordt de ellende alleen maar op de lange baan geschoven? De plotselinge aankondiging van staatssecretaris Rutte van onderwijs dat de invoering van de marktwerking voor de inburgeringcursussen wordt uitgesteld naar 1 april 2006, zorgde voor een klein beetje opluchting, maar ook voor heel veel verbazing. Nee, hij had nog steeds geen plan klaar waarin de overgang naar de marktwerking voor de roc’s geregeld was. Dat kwam omdat de Europese Commissie nog toestemming moet geven voor het overgangsbudget, dat hadden de ambtenaren even over het hoofd gezien. De staatssecretaris ging wel door het stof, want, zo moest hij toegeven, het kabinet, dus ook zijn persoon, had de gevolgen van de marktwerking voor de roc’s onderschat. Tijdens een overleg op 30 maart verweten Kamerleden de staatssecretaris ‘bestuurlijk wanbeleid’ en ‘gesol met personeel’. Er lag nog steeds geen plan, inmiddels hadden heel veel roc’s hun personeel bij educatie ontslag aangezegd, maar ook door dit uitstel wordt de toekomst er niet zekerder op. Zo is het bijvoorbeeld onduidelijk hoe groot het overgangsbudget wordt. Het PvdA-Kamerlid Jacques Tichelaar noemde de situatie “buitengewoon schrijnend”, hij vroeg zich af wat er in godsnaam aan de hand kon zijn, hij vermoedde eerder dat het nog onduidelijk is waar het geld voor het overgangsbudget vandaan moet komen, dan dat de procedure vast zit op Europa: “Roc’s steken momenteel heel veel geld in vertrekbevorderende maatregelen, omdat ze geen enkele garantie hebben voor de toekomst. Ze kunnen zo geen personeelsbeleid voeren.” De conclusie van Tichelaar was dat die hele marktwerking niet moet doorgaan omdat eigenlijk helemaal niemand er baat bij heeft. Die mening werd niet gedeeld door de andere Kamerleden. Hun kritiek was er niet minder op. Lambrechts (D66) dacht dat het kabinet gewoon nooit van plan was geweest om de financiële lasten te dragen van deze marktwerkingoperatie, gezien het feit dat er nu pas wordt toegegeven dat er een overgangsbudget nodig is. Balemans (VVD) noemde het een ‘hoofdpijndossier’, volgens hem wist iedereen al twee jaar dat er een overgangsbudget moest komen. Hij eiste dat er binnen twee weken een duidelijk plan op tafel ligt.
Volgens Rutte zouden er op het punt van certificering van de cursussen en het aanbesteden door de gemeenten al conceptafspraken liggen waarvan alleen nog de laatste eindjes aan elkaar geknoopt moeten worden. Hij verduidelijkte dat het overgangsbudget niet bedoeld is om wachtgelden mee te betalen, over deze kwestie was nog geen standpunt van het kabinet.
Volgens AOb-beleidsmedewerker André Steenhart betekent het uitstel niet dat de roc’s achterover kunnen leunen: “De gedwongen ontslagen voor 2005 zijn hiermee voorlopig van de baan, maar de roc’s zullen zich toch moeten voorbereiden op de marktwerking. Wat niet is opgeschort is de bezuiniging op inburgering (65 miljoen in 2004 en 77 miljoen in 2005) waardoor de gemeenten minder geld hiervoor krijgen. Omgerekend zijn dat zo’n 1500 tot 1600 fte’s.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.