• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Cao-voortgezet onderwijs integraal op www.aob.nl

De volledige tekst van de nieuwe cao voortgezet onderwijs die met de werkgeversorganisaties is afgesproken, staat vanaf nu op de website www.aob.nl. Het gaat daarbij om de secundaire arbeidsvoorwaarden, de loonparagraaf wordt nog in de ‘grote’ onderwijs-cao bepaald. Belangrijkste elementen in de cao zijn dat de reiskostenregeling is verbeterd, alle scholen een veiligheidsbeleid moeten opstellen en dat er een stevig voordeel voor vakbondsleden is afgesproken. Door de contributie bij het brutoloon onder te brengen scheelt dat 33 tot 52 procent.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.