• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

FNV akkoord met nieuwe ww-plannen

De vakcentrale FNV heeft ingestemd met het SER-voorstel van versobering van de ww. Hiermee wil de FNV de kortdurende uitkering, die het kabinet wil schrappen, overeind houden. Juist jongeren, die vaak met kortlopende contracten aan hun carrière beginnen zouden door de kabinetsplannen worden getroffen. Door de duur van de ww voor iedereen te bekorten, kan de kortlopende uitkering blijven. Bovendien wil de FNV bovenwettelijke aanvullingen op de ww in stand houden. Uiteindelijk is er dan recht op maximaal 38 maanden ww. Nu is dat maximaal vijf jaar, maar in de praktijk komt dat zelden voor. Bijna 95 procent van alle mensen met een ww uitkering komt binnen drie jaar aan de slag. De AOb steunde het plan al, maar in de federatieraad van de FNV waren ook tegenstemmers. FNV Bondgenoten heeft het plan ook afgelopen dinsdag afgewezen, maar een forse meerderheid in de federatieraad stemde voor het SER-voorstel voor een nieuwe ww, dat er aanmerkelijk beter uitziet dan de kabinetsplannen.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.