• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

18 miljoen euro zoek bij de lerarenopleidingen

Wat hebben de lerarenopleidingen voortgezet onderwijs gedaan met 18 miljoen euro die zij kregen om kleine opleidingen overeind te houden? De Onderwijsinspectie en de Auditdienst van het ministerie van onderwijs komen er niet achter.
De lerarenopleidingen en het ministerie sloten in 2001 een convenant, waarbij de hogescholen 18 miljoen euro kregen om de bedrijfseconomische positie van hun – veelal zeer kleine – lerarenopleidingen te verbeteren. Dat convenant liep tot 2004.
Het goede nieuws is dat er sindsdien geen opleidingen zijn gesloten en dat hun financiële situatie is verbeterd - al blijft deze wankel. Het slechte nieuws is, zo stellen de Onderwijsinspectie en de Auditdienst van OCW, dat de hogescholen niet kunnen aangeven waar zij die 18 miljoen euro precies aan besteed hebben.
‘Het is niet mogelijk de precieze bijdrage van (deze 18 miljoen) te onderscheiden van de reguliere bekostiging’, zo meldt het rapport van de inspectie en de auditdienst. Dat lag overigens ook aan het ministerie zelf. ‘Aan het begin van het traject werden de convenantdoelen zo breed geformuleerd, dat vervolgens eigelijk elk initiatief van de instellingen wel aan één of meerdere doelen tegemoet kwam.’
De auditdienst en de inspectie zijn niet blij met deze gang van zaken. ‘Adequate verantwoording over de doelmatigheid en rechtmatigheid van de besteding van geld, is een belangrijk kenmerk van goed bestuur. De hogescholen ontvingen elk zo’n 2,5 miljoen extra subsidie: verwacht mag worden dat zij de besteding daarvan adequaat kunnen verantwoorden.’ Minister Van der Hoeven wijst erop dat de hogescholen vóór 1 juli dit jaar een eindverslag over het convenant, compleet met accountantsverklaring, moeten indienen. ‘Dat was een van de subsidievoorwaarden, en ik zal toezien op de naleving ervan.’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.