• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur L. Douma 
  • Redactioneel

 

CAO-acties in het hbo

De onderwijsbonden gaan over tot actie, als de HBO-Raad niet ingaat op hun cao-eisen. Half maart staakten de bonden het cao-overleg met de HBO-Raad. De raad wilde de deskundigheidsbevordering van onderwijspersoneel inperken. Ook wilde de raad de professionele autonomie van het personeel verminderen. Werkweken moeten van 40,5 uur naar 36 uur verkort worden, maar docenten moeten dan wel meer weken werken. De bonden zijn bang dat hetzelfde werk dan in minder uren moet gebeuren.
Daarom schortten de bonden verder overleg op tot 1 mei. Ze komen met een eisenpakket. Ze willen meer tijd en geld voor scholing. Gedeeltelijk arbeidsongeschikten moeten hun baan houden. Personeel moet zelf zeggenschap hebben over werkweek en vakantie. En er moet een salarisverhoging komen van 1,25 procent. Als de Hbo-raad niet ingaat op deze eisen, gaan de bonden over tot actie. Bondsleden hebben hun ongenoegen al kenbaar gemaakt door rode kaarten uit te delen aan de werkgeversdelegatie. In afwachting van verdere acties hebben de werkgevers voorzichtig contact gezocht met de werknemers. “Het was slechts een handreiking”, vertelt AOb-bestuurder Gerrit Stemerding. Zolang de werkgevers niet op alle eisen van de bonden ingaan, zetten de bonden hun acties voort. Van 21 tot en met 28 april zijn bijeenkomsten gepland in de kantines van de verschillende hbo-instellingen. “We denken aan een werkonderbreking van een uur waarin we met de leden gaan praten over het cao-voorstel. Als de werkgevers na de actiebijeenkomsten nog niet ingaan op onze eisen, dan sluiten we werkstakingen in mei niet uit.”

In het hele land zijn de komende weken actiebijeenkomsten. De meest actuele informatie staat op www.aob.nl. Voorlopig gaat het om:
21 april Hogeschool van Utrecht
22 april Haagse Hogeschool
25 april Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (overdag Arnhem en ’s avonds Nijmegen)
26 april Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
27 april Fontys Hogescholen
28 april Hogeschool Inholland

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.