• blad nr 8
  • 16-4-2005
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Ouders willen mavo terug

De Theoretische Leerweg moet weer mavo genoemd worden. Dat vindt de meerderheid van ouders in een enquete over het vmbo.

Het vmbo mag nooit meer ‘ambachtsschool’ genoemd worden. Dat vinden ouders toch te ouderwets, maar zij zouden het wel veel leuker vinden om de Beroepsgerichte Leerweg te noemen naar de vakrichting. De overgrote meerderheid, 83 procent van de ouders geeft dus de voorkeur aan namen als ‘metaaltechniek’ of ‘administratie’. Dat blijkt uit een enquete die in opdracht van het ministerie uitgevoerd werd door The SmartAgent Company. Men wilde weten in hoeverre het imago van het vmbo beïnvloed wordt door de verschrikkelijke namen die ze er indertijd voor bedacht hebben. Behalve dat het systeem doorgaans moeilijk uit te leggen is, is het ook niet erg ‘ sexy’ om te moeten zeggen dat je de ‘kaderberoepsgerichte leerweg’ doet. Ondanks de ingewikkelde namen zijn ouders redelijk goed op de hoogte van het vmbo. Uit een representatieve groep van 25.000 huishoudens werden 313 ouders geselecteerd die een kind hadden in groep 8, de meerderheid (57 %) heeft een vmbo-advies. Daarvan heeft tweederde de theoretische leerweg als advies gekregen en éénderde de beroepsgerichte leerweg. Van de ouders is slechts 13 procent slecht op de hoogte en wist slechts 10 procent niet wat het advies inhield. Ouders in de grote steden zijn iets meer vertegenwoordigd in de categorie ‘slecht geïnformeerd’ en zijn negatiever over de vmbo-school in hun directe omgeving.
De naam mavo mag van 53 procent van de ouders weer gebruikt worden in plaats van de theoretische leerweg. Na een jarenlange kruistocht tegen de zelfstandige mavo vindt minister Van der Hoeven nu dat scholen zelf moeten kiezen voor de naamgeving van de theoretische leerweg en of deze op een aparte locatie wordt gegeven. De integratie van de oude mavo zou statusverhogend werken voor het vmbo, maar veel ouders wilden juist voorkomen dat hun kind naar het vmbo ging. Uit de enquete blijkt dat ze die éne naam voor heel veel verschillende opleidingen onduidelijk en verwarrend vinden. Toch zijn de meningen verdeeld over de invloed van een andere naam, de ene helft verwacht daar veel van en de andere helft denkt dat het niet uitmaakt. Ook over het imago zijn de ouders het niet eens, 14 procent vindt het negatief en 12 procent is weer uitdrukkelijk positief. Vier op de tien ouders zegt dat de vmbo-school in hun omgeving beter bekend staat dan het vmbo in het algemeen, eenderde vindt dat de school uit hun omgeving een slecht imago heeft. In de grote steden zegt maar liefst 55 procent dat. Bij de suggesties om het imago van het vmbo te verbeteren springen er niet veel suggesties uit, behalve dat de meerderheid (54 procent) geen suggestie heeft.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.