• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur E.. Prins 
  • Mijn collega

 

Mijn collega

Elina van der Voet–Kourtova
roc ID College, Lisse

Eigenlijk is Elina van der Voet–Kourtova (35) opgeleid om bruggen te bouwen. De docente van het ID College in Lisse was net afgestudeerd aan de technische universiteit in Moskou, toen ze met haar Nederlandse man naar Nederland kwam. Nu geeft ze les in Nederlands als tweede taal (NT2) en digitale vaardigheden. “Als je naar een ander land verhuist, begint je loopbaan opnieuw”, weet ze nu en dit houdt ze haar cursisten dan ook regelmatig voor. “Maar ik zeg er altijd bij: het komt goed. Het is zwaar, maar op een dag spreek je echt Nederlands.”
Zelf leerde Elina Nederlands tijdens de vierjarige studie Dutch Studies aan de Universiteit van Leiden. Gelijk met haar bul leverde dat haar ook de eerstegraads lesbevoegdheid op. De vacature voor NT2-docente bij het roc in Lisse sloot dan ook ‘perfect’ aan bij haar studie en haar wens ‘iets met communicatie’ te doen.
Inmiddels heeft ze een baan van vier dagen waarin ze behalve NT2 ook maatschappijoriëntatie aan buitenlanders en digitale vaardigheden aan Nederlandse volwassenen geeft. “Ik vind het ontzettend leuk om les te geven, om iets van mijn eigen kennis en ervaring over te dragen”, zegt ze. “Als het lukt om iets goed uit te leggen, krijg ik daar echt energie van. Haar hart ligt bij het volwassenenonderwijs en bij NT2, want daarbij spreekt ze uit eigen ervaring. Elina betreurt het dan ook helemaal niet dat haar loopbaan anders is gelopen dan aanvankelijk de bedoeling was. “Ik ben heel tevreden.”
De toekomst van de volwasseneneducatie en het NT2-onderwijs is door dreigende bezuinigingen en dalende leerlingaantallen echter onzeker en daarom werd Elina lid van de AOb. “Dan kan ik een beroep doen op mensen met meer kennis van wet- en regelgeving. Dat geeft een beschermd gevoel.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.