• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Verkiezingen bestuur AOb/Sint Bonaventura

Op 1 augustus treedt een nieuw bestuur aan van Sint Bonaventura, de katholieke afdeling van de AOb. De verkiezing voor de nieuwe voorzitter en drie bestuursleden vindt plaats op de algemene vergadering van 6 april. Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2009.
Als u iemand of uzelf kandidaat wilt stellen, of het bestuur van Sint Bonaventura wilt attenderen op geschikte kandidaten, kunt u contact opnemen met Wim van Dijk, secretaris van het bestuur van Sint Bonaventura. Het stellen van kandidaten kan plaatsvinden door rayonafdelingsvergaderingen of door instellingsledengroepen. De kandidaat geeft schriftelijk bij het bestuur aan de kandidatuur en de verkiezing te aanvaarden en stelt zich voor met een korte profielschets.
In het Onderwijsblad van 5 maart maakt het bestuur bekend wie kandidaat zijn gesteld. Die publicatie verschijnt ook op de website van Sint Bonaventura.
Voor het nieuwe bestuur zijn de zittende bestuursleden Harrie Meelen en Wim van Dijk herkiesbaar.
De kandidaatstelling sluit op 26 februari en vindt plaats per brief, al dan niet vergezeld van een e-mailbericht. Brieven naar Wim van Dijk, secretaris AOb/Sint Bonaventura, Vledderhuizen 21, 9591 TL Onstwedde, e-mail: willemdijk@zonnet.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.