• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Verkiezingen bestuur AOb/CVHO

Op 1 augustus begint een nieuwe bestuursperiode voor CVHO, de protestants-christelijke afdeling van de AOb. De verkiezing voor de nieuwe voorzitter en drie bestuursleden vindt plaats op de algemene vergadering van 6 april (zie de website van de afdeling). Het nieuwe bestuur wordt gekozen voor een periode van vier jaar, van 1 augustus 2005 tot 1 augustus 2009.
Als u iemand of uzelf kandidaat wilt stellen, of het bestuur van CVHO wilt attenderen op geschikte kandidaten, neem dan contact op met Nanne Sluijs, secretaris van het bestuur van CVHO. Het stellen van kandidaten kan plaats vinden door rayonafdelingsvergaderingen of door instellingsledengroepen. De kandidaat geeft schriftelijk bij het bestuur aan de kandidatuur en de verkiezing te aanvaarden en stelt zich voor met een korte profielschets.
In het Onderwijsblad van 5 maart maakt het bestuur bekend wie kandidaat zijn gesteld. Die publicatie verschijnt ook op de website van CVHO.
Voor het nieuwe bestuur zijn de zittende bestuursleden Henk Willigenburg en Richard Brouwer herkiesbaar.
De kandidaatstelling sluit op 26 februari en vindt plaats per brief, al dan niet vergezeld van een e-mailbericht. Brieven naar Nanne Sluijs, secretaris AOb/CVHO, Herdershof 6, 8181 CT Heerde, e-mail: nanne.sluijs@chello.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.