• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Scholingsconferentie tweede fase

2 maart
10.30 - 16.15 uur
De Eenhoorn
Amersfoort

Er staat een aantal belangrijke ontwikkelingen in de tweede fase en de examens havo/vwo op stapel. De AOb organiseert daarom een scholingsdag over de uitwerkingsnotitie examens koers vo, de stofomschrijving van de examenprogramma’s per 2007, het wetsontwerp ‘Aanpassing profielen tweede fase’ en de activiteiten van de profielcommissies bèta en alfa/gamma.
VSNU, Hbo-raad, de taakgroep Vernieuwing basisvorming, Cevo, SLO en de profielcommissies zullen over hun ideeën en activiteiten met de deelnemers in discussie gaan. In workshops worden de plannen voor de examenprogramma’s per vakgroep besproken.
De kosten bedragen voor AOb-leden €40,-, niet-leden €60,-. Te betalen op girorekening 190389, ten name van AOb, Utrecht, onder vermelding van ‘Tweede fase, 2 maart 2005’.
Aanmelden kan via e-mailadres beleid@aob.nl, onder vermelding van naam, adres, school, vak, lidmaatschapsnummer.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.