• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Vacature sociaal fonds

Het sociaal fonds van de AOb helpt leden die buiten hun schuld in financiële problemen zijn geraakt. Het bestuur van het fonds is, door het ontstaan van een vacature, per direct op zoek naar een

bestuurslid
vanuit de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe

Bestuursleden gaan op bezoek bij leden die een beroep doen op het sociaal fonds voor hulp. Het bestuur vergadert daarnaast vijf maal per jaar. De werkzaamheden voor het sociaal fonds worden vergoed volgens een onkostenregeling.
Als u interesse heeft in deze functie kunt u contact opnemen met de secretaris van het bestuur, mevrouw L. Bultje-van Dillen, telefoon 0317 472129. Uw brief kunt u (voor 11 februari) richten aan Bestuur sociaal fonds AOb, Generaal Foulkesweg 129, 6703 DD Wageningen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.