• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

In memoriam Herman de Groot C.ss.R.

Op dinsdag 21 december 2004 overleed pater Herman de Groot in Nijmegen, de plaats waar zijn school, het Elshofcollege, stond. Hij werd 79 jaar, maar zijn overlijden was tamelijk onverwacht. Zijn plannen en activiteiten deden vermoeden dat hij nog veel voor zijn confraters, familie en oud-collega’s wilde ondernemen en vooral: er voor hen wilde zijn.
Voor Sint Bonaventura heeft hij veel betekend. In de congrescommissie die de Elshofcongressen voorbereidde, vroeg hij vooral aandacht voor de persoon van de leraar en voor het primaire proces in de school. Hij vond dat scholen hun identiteit vorm geven door gesprekken met leerlingen, vanuit de opvattingen van school en docenten. Nadat hij het rectoraat van het Elshofcollege had neergelegd, was hij van 1 augustus 1988 tot 1 augustus 1997 toegevoegd bestuurslid en geestelijk adviseur van Sint Bonaventura. In die enigszins turbulente tijd, vanwege de strijd tussen meer open en meer orthodox katholiek onderwijs, uitmondend in twee verschillende bisschoppelijke reglementen, was Herman de Groot een baken van rust. Bij het moderniseren van het programma voor het vak godsdienst/levens-beschouwing is hij steeds een goede adviseur voor het bestuur gebleken.

Herman de Groot was een leraar die van het onderwijzen hield. Van zijn levenswijsheid heeft ook Sint Bonaventura geleerd. Daarvoor zijn wij hem dankbaar. Herman de Groot ruste in vrede.

Namens het bestuur van AOb/St Bonaventura,
Frank Seller, voorzitter

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.