• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Niet kapot te krijgen

Nederland. Niet kapot te krijgen. Deze campagne is ook u waarschijnlijk niet ontgaan. De campagne is het initiatief van een aantal burgers, ondersteund door de vakbonden FNV en CNV. Zij allen willen iedereen in Nederland ertoe bewegen zelf iets te veranderen in de manier waarop we met elkaar omgaan. “Naar onze overtuiging is er grote behoefte aan nieuwe inspiratie die niet alleen mensen bindt, maar ook uitdaagt om zelf initiatieven te nemen om de eigen leefomgeving en soms ook ons land als geheel veiliger, beter, leefbaarder en perspectiefvoller te maken”, zo stellen de initiatiefnemers.
Een confronterende campagne. Nu eens niet bedacht door de overheid maar door burgers met een missie. Zij blijven niet steken in de deprimerende klaagcultuur en leggen zich niet neer bij de negatieve spiraal in onze samenleving maar nemen zelf het initiatief om daar verandering in aan te brengen. Een hoopvol begin van het nieuwe jaar. Dat burgers ook werkelijk bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen, blijkt ook uit de enorme actiebereidheid voor de slachtoffers van de zeebeving in Azië. In ons eigen dorp of stad en in de televisieactie was zichtbaar dat bij al die acties enorm veel kinderen betrokken waren. Kinderen die bewogen waren met het lot van de slachtoffers en hun kerstvakantie gebruikten om geld bijeen te verzamelen. Scholen kunnen daar prachtig op voortbouwen. Een vorm van burgerschapsvorming. Dat gaat verder dan de door Jozias van Aartsen in de Volkskrant bepleitte aanscherping van het geschiedenisonderwijs met verplicht onderwijs in vrijheid en tolerantie, de Deltawerken, Cruijff en Van Basten. Was het maar zo eenvoudig! Burgerschapsvorming in onderwijs en opvoeding is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want zoals CNV-voorzitter Doekle Terpstra in de campagne zegt: “Kinderen gaan voor mij altijd voor. Zij moeten straks de maatschappij dragen. Daar moet nu al iedere dag aan gewerkt worden.” Ik wens ons allen in 2005 bij die verantwoordelijke taak veel succes toe.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.