• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Meer kans op carričre voor superleraren.In het onderwijs bestaan te weinig mogelijkheden voor talentvolle en uitstekende leraren. Een deel daarvan zoekt daarom na verloop van tijd een baan in begeleidingsinstellingen of zelfs buiten het onderwijs. Wil het beroep van leraar geen fuik meer zijn, zo betoogde de nieuwe buitengewoon hoogleraar innovatiemanagement Hubert Coonen tijdens zijn oratie op de Open universiteit, dan moeten er voor superleraren betere carričremogelijkheden komen. Zij moeten mastercursussen kunnen volgen en op de school zelf meewerken aan het vernieuwen van het leerproces.
De functiedifferentiatie op scholen is volgens Coonen onvoldoende. Er komen wel steeds meer assisterende en ondersteunende functies, maar voor goede leraren is er geen weg omhoog. Zij moeten coördinerende dan wel managementbanen op school zoeken, of het onderwijs verlaten. “Zo verdwijnt veel talent uit de school.” Hoog tijd voor de functie van superleraar. Iemand die zich verder bekwaamt in didactiek, het ontwerpen van lesmethoden of promotieonderzoek doet. (RS)

De volledige tekst van de oratie ‘De leraar in de kennissamenleving’ van Hubert Coonen is te vinden op de website van het Ruud de Moor-centrum van de Open universiteit www.ou.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.