• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Minister niet duidelijk over homobeleid

Minister Van der Hoeven vindt dat Amsterdamse scholen geen expliciet homobeleid hoeven te voeren. De AOb is het daar niet mee eens.

De onderwijscommissie van de Tweede Kamer had de minister gevraagd wat zij ervan vond dat op Amsterdamse scholen nog nauwelijks een homobeleid wordt gevoerd. Uit een onderzoek vorig jaar onder 21 van de veertig scholen voor voortgezet onderwijs kwam naar voren dat alleen het Marcanticollege expliciet aandacht besteedt aan homoseksualiteit. Het is vragen om moeilijkheden vinden de meeste schooldirecties als je het over homo-emancipatie gaat hebben op scholen met overwegend allochtonen, aldus de onderzoekers. Het Marcanti besloot dat juist wel te gaan doen na het vertrek van twee docenten die vanwege hun homoseksualiteit werden gepest en uitgescholden. Ook enkele andere scholen meldden dat leraren door leerlingen waren bedreigd.
De minister maakt uit het onderzoek op dat er op alle scholen veel aandacht is voor het scheppen van een tolerant en veilig schoolklimaat voor alle leerlingen. Dat betekent vooral dat leerlingen leren respectvol met elkaar om te gaan. Volgens de minister valt hier ook de tolerantie jegens homo’s onder. Scholen mogen zelf bepalen hoe hun veiligheidsbeleid er uitziet. Ze zijn dus niet verplicht aan homoseksualiteit expliciet aandacht te besteden.
De AOb reageerde wat verbolgen omdat de minister in november 2003 heel andere taal sprak. Tijdens de presentatie van het rapport ‘Beter voor de klas, beter voor de school’, een gezamenlijke uitgave van COC, AOb en APS, vond ze juist dat ‘het bespreekbaar maken van homoseksualiteit’ prioriteit had.
In het pestprotocol kunnen scholen vastleggen dat pesten of discrimineren van homoseksuelen niet door beugel kan. In een brief aan de vaste Kamercommissie voor onderwijs schrijft de onderwijsbond dat de minister tegenwoordig kennelijk al tevreden is als een school een algemeen veiligheidsbeleid voert. Op die manier ontkracht ze de aan de inspectie toebedeelde rol er op toe te zien dat scholen aan homoseksualiteit aandacht besteden. De brief van de minister is terug te vinden op de website van het ministerie www.minocw.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.