• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Opsterland teerde op oude roem

De achttien openbare basisscholen in de Friese gemeente Opsterland moeten een eigen directeur krijgen, met daarboven een algemene directie. Voor het bevoegd gezag wordt een bestuurscommissie ingesteld. Dit zijn een paar van de adviezen van de zogenoemde commissie-De Jong aan het gemeentebestuur van Opsterland.
De commissie was ingesteld na een vernietigend oordeel van de inspectie over de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in de gemeente Opsterland. Zo blijven de ontwikkeling en scores van de leerlingen sterk achter bij het landelijk gemiddelde. Van meer dan de helft van de scholen zijn de resultaten van de kinderen niet eens bekend. De inspectie concludeerde dat het bevoegd gezag in gebreke is gebleven. De scholen zouden de nodige ondersteuning en sturing waarom ze hebben gevraagd, niet hebben gekregen.
Maar niet alleen de gemeente bleef in gebreke, de commissie wijst ook naar de scholen zelf. Liep het onderwijs in Opsterland in de jaren tachtig nog voorop met vernieuwingen, later stagneerden de scholen in hun ontwikkeling. ‘Het onderwijs teerde te lang op ooit verworven roem en had te weinig oog voor nieuwe ontwikkelingen. Het Opsterlandse onderwijs is te lang naar binnen gericht geweest’, schrijft de commissie. Slechte communicatie, onduidelijk bestuur en wantrouwen kwamen de kwaliteit niet ten goede. In augustus 2006 moet de nieuwe directiestructuur zijn ingevoerd. Bovendien stelt de commissie maatregelen voor ter verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Zo moet iedere school vóór augustus dit jaar een verbeterplan en een leerlingvolgsysteem hebben.
Marja de Bree houdt als AOb-onderhandelaar de ontwikkelingen in Opsterland nauwlettend in de gaten. “Ik ben blij met de commissievoorstellen. Ik denk dat ze tegemoetkomen aan de wens van onze leden. Belangrijk is dat er rust op school komt, dat is met een duidelijke directiestructuur te bereiken. Ook de rest van de voorstellen is prima. Het zal hard werken zijn om het voor augustus te regelen, maar het kan geen kwaad dat er wat druk op wordt gezet. Het is nu aan B&W om de aanbevelingen over te nemen.”
Na het verschijnen van het inspectierapport moest onderwijswethouder Ate Duursma zijn portefeuille overdragen. Niet alleen was er te weinig draagvlak voor zijn reorganisatieplannen, hij had bovendien de problemen lange tijd voor zich gehouden. De nieuwe wethouder van onderwijs zal zich de komende tijd over de aanbevelingen buigen.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.