• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Vervangingsfonds kan kosten niet meer betalen

Als het ministerie van Onderwijs niet snel met meer geld over de brug komt, is de kans groot dat het Vervangingsfonds failliet gaat. Het fonds kan de kosten van vervanging en werkloosheid niet meer vergoeden aan de scholen.

Het Vervangingsfonds/Participatiefonds is een soort onderlinge verzekeringsmaatschappij, waaruit scholen de kosten van ziek personeel betalen. Iedere school stort een premie in het fonds, het ministerie van Onderwijs geeft scholen daarvoor eenzelfde bedrag. Alle scholen in basis- en voortgezet onderwijs zijn bij het fonds aangesloten. Het risico wordt hierdoor over veel scholen verdeeld. De premies die scholen betalen, zijn echter niet kostendekkend: zij declareren meer dan zij betalen. Bovendien zal het voorgezet onderwijs per 1 augustus het fonds verlaten, waardoor de premie voor de achterblijvende basisscholen fors omhooggaat. Het fonds verwacht dit jaar een tekort van 68 miljoen euro.
Het Vervangingsfonds wil een premieverhoging, maar dan moet het ministerie meer aan de scholen gaan vergoeden. Anders zouden scholen de premie uit eigen middelen moeten gaan betalen. Ook het ministerie is van mening dat de rekening niet mag worden gepresenteerd aan de scholen, maar het zegt geen middelen te hebben om het tekort aan te vullen.
Het fonds heeft geprobeerd zelf een oplossing te zoeken. Zo heeft het een extra bijdrage van de scholen gevraagd en krijgen scholen die weinig declareren geen premieteruggave. Vooral dat laatste werkt volgens het fonds zeer demotiverend bij scholen die hun best doen het ziekteverzuim laag te houden. Daarbij komt dat deze maatregelen lang niet voldoende zijn om uit de rode cijfers te komen.
De Algemene Onderwijsbond is verontwaardigd over de gang van zaken. "Al maanden wordt geprobeerd om het ministerie op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Er zijn afspraken gemaakt om de vervanging en de wachtgelden overeind te houden, maar het ministerie komt de beloften niet na”, zegt AOb-bestuur Ton Rolvink. “Dat betekent dat scholen straks geen vervangers kunnen betalen of dat zij voor de wachtgelden geld moeten zoeken en dus gedwongen zijn om te bezuinigen op mensen die voor de klas staan.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.