• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Wijzigingen in loon per 1 januari

Vrijwel iedereen ontvangt in januari netto minder loon. Dat komt door de stijging van diverse premies. De premies voor pensioen en fpu zijn flink verhoogd, dat geldt ook voor de ziektekostenpremies, de ww-premie en de loonheffing. Omdat er geen hogere salarissen tegenover staan is een netto lager inkomen het gevolg. Eerder meldde het Onderwijsblad al dat het ABP verplicht is de pensioenpremie met 2,4 procent te verhogen. Driekwart daarvan komt voor rekening van de werkgevers, de rest betaalt de werknemer. De stijging van de ziektekostenpremie hangt af van de verzekeraar.
Voor de hoogte van de uitkeringen zijn er dit jaar nauwelijks veranderingen te melden. Omdat het minimumloon hetzelfde is gebleven, verandert er ook weinig aan de uitkeringen die daaraan gekoppeld zijn.
Bij ziekte geldt dat er in het eerste jaar het volledige salaris wordt uitgekeerd, in het tweede jaar zeventig procent. Voor mensen die al in 2004 ziek werden, geldt een overgangssituatie van drie maanden.
Het Nibud verwacht dat 2005 een slecht jaar wordt voor de portemonnee. Het koopkrachtverlies wordt vooral veroorzaakt door hogere energie- en huurlasten en gemeentelijke heffingen. Andere factoren die een rol spelen zijn de no-claimregeling in het ziekenfonds en de nieuwe Wet kinderopvang. Afhankelijk daarvan loopt het koopkrachtverlies uiteen van 0,8 tot 2,8 procent.
De AOb wil voor het komende jaar een loonsverhoging van 1,25 procent. Volgens bestuurder Gerrit Stemerding zou handhaving van de nullijn een loonsverlaging betekenen. Minister van Sociale Zaken De Geus liet in het tv-programma Buitenhof weten dat hij pas in 2006 een loonsverhoging verwacht en dat er dit jaar moet worden ingeleverd. Het kwam hem te staan op boze reacties van FNV en CNV, die vinden dat de lonen een zaak zijn van werkgevers en werknemers en niet van de minister. De hoogste ambtenaar van Economische Zaken, Oosterwijk, stelde in een publicatie voor om de lasten van de burgers te verlichten en het overheidstekort iets te laten oplopen. Dit wees De Geus van de hand.
De FNV beraadt zich op haar positie in de Sociaal-economische raad. Volgens voorzitter Lodewijk de Waal is het tijdperk van het poldermodel voorbij en moet de vakbeweging eerder op een breuk aansturen wanneer zij het met een voorstel oneens is. De Waal heeft overigens laten weten dat dit zijn laatste termijn is als FNV-voorzitter.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.