• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling

Ouders moet meer belangstelling voor school tonen

Ouders zouden wel eens wat meer belangstelling mogen hebben voor het reilen en zeilen van de school, vindt een kleine meerderheid van de 328 deelnemers aan de webpeiling van de Algemene Onderwijsbond. Een derde vindt dat ouders zich veel te veel bemoeien met de school, ze worden er stapelgek van. Een flinke minderheid van 22 procent meldt dat alles op rolletjes loopt. Gelukkig zijn er ook nog tevreden mensen.

Wat vindt u van de ouders?

Zouden wel wat meer belangstelling mogen hebben 43%
Ik word soms gek van hun bemoeizucht 35%
Bij ons op school loopt alles op rolletjes 22%

Nieuwe peiling

De culturele canon

De Onderwijsraad vindt het nodig dat er een ‘culturele canon’ komt, zeg maar een vast omschreven boekenlijst van topliteratuur, de hoogte- en dieptepunten uit de vaderlandse geschiedenis, de verworvenheden van ons democratisch bestel. Hoe denkt u daar over?

*Een minimum, begin ook iedere dag met het Wilhelmus
*Een canon is een prima idee
*Overbodig, culturele hoogtepunten zitten al in het programma
*Onzin, dit leidt tot overdreven nationalisme

Laat uw neo- of niet-patriottistisch gevoel spreken en breng uw stem uit op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.