• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Samenwerkingsverbanden potten wsns-geld op

De samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van Weer samen naar school potten hun budget op. Volgens de Algemene Rekenkamer wordt gemiddeld de helft van het balanstotaal in een eigen vermogen geparkeerd. In 2001 varieerde het opgepotte geld tussen de 135.000 euro en 300.000 euro. Het ministerie van Onderwijs wist helemaal niet dat er zulke reserves werden opgebouwd, merkt de rekenkamer fijntjes op.
“Volkomen onnodig’, noemt AOb-hoofdbestuurder Rob de Koning de vermogensopbouw bij de samenwerkingsverbanden. “Het is geld dat naar de scholen moet en snel ook. Het samenwerkingsverband heeft helemaal geen reserves nodig, er is een constante inkomstenstroom en geld dat binnenkomt, moet gebruikt worden voor hulp aan leerlingen.” De samenwerkingsverbanden geven relatief weinig uit aan overhead: de overheadkosten bedragen rond de tien procent van de inkomsten.

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.