• blad nr 2
  • 22-1-2005
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Betere reiskostenregeling voortgezet onderwijs

De reiskostenregeling wordt fors verbeterd. Het bapo-verlof voor ouderen moet de werkdruk echt gaan verlagen, daarom komen er minder mogelijkheden om het op te sparen. Alle scholen voor voortgezet onderwijs krijgen een veiligheidsbeleid. En er is een stevig voordeel voor vakbondsleden afgesproken: door de contributie onder het brutoloon onder te brengen scheelt dat 33 tot 52 procent. Dat zijn de hoofdpunten van de nieuwe eenjarige cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus ingaat.

De nieuwe cao is ongewoon vlot totstandgekomen, verklaart dagelijks bestuurder Martin Knoop van de Algemene Onderwijsbond. Meestal zijn de onderhandelingen nog gaande als de oude cao al is afgelopen. “Het nieuwe werkgeversverband in het voortgezet onderwijs heeft goed gewerkt. Bovendien konden we nu in één keer voor alle scholen afspraken maken.”
De nu afgesloten cao gaat alleen over de secundaire arbeidsvoorwaarden. De salarissen komen binnenkort aan de orde bij de onderhandelingen met het ministerie van Onderwijs. “Daar vragen wij een loonsverhoging van 1,25 procent en nog een reeks van maatregelen om het werken in het onderwijs aantrekkelijk te houden.”
Een belangrijke verbetering in de secundaire arbeidsvoorwaarden is de nieuwe reiskostenregeling voor woon- werkverkeer. In plaats van de huidige zone-indeling wordt de werkelijke afstand als norm genomen. Wie acht kilometer of meer van school woont, krijgt acht eurocent per kilometer vergoed. Er geldt een maximum van 25 kilometer. De werkgevers trekken hier acht miljoen euro per jaar extra voor uit.
In de cao is op initiatief van de AOb ook een stevig veiligheidsbeleid voor het voortgezet onderwijs opgenomen. Scholen moeten gestructureerd aandacht geven aan veiligheid, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuimpreventie en personeelszorg. Daar is geen blauwdruk voor, scholen bepalen zelf hoe zij dat invullen. Wel moet de medezeggenschapsraad hierbij betrokken worden. Werkgevers en werknemers spraken af dat de medezeggenschapsraad geen vast budget heeft, maar dat budget en aantal uren afhangen van de rol van de MR. Het is mogelijk dat er in overleg een ruimer budget beschikbaar komt dan tot nu toe. “Zolang echter over deze nieuwe variant geen overeenstemming is op school, blijft de oude regeling van kracht”, aldus Knoop.
Voor vakbondsleden zit er een speciaal voordeeltje in de cao. De vakbondscontributie kan, voor wie dat wil, ondergebracht worden in het brutoloon, waardoor vakbondsleden afhankelijk van hun belastingsschaal 33 tot 52 procent goedkoper uit zijn. Er wordt nog gekeken hoe deze regeling zo ingevoerd kan worden dat scholen daar niet enorm veel papierwerk aan hebben.
De mogelijkheden voor de bapo-regeling voor ouderen worden aangepast. Een deel van de docenten spaarde hun bapo-dagen om uiteindelijk eerder te stoppen met werken. Zo werd de bapo niet gebruikt waarvoor hij bedoeld is: verlichting van de wekelijkse werkdruk van ouderen. Het sparen heeft in de praktijk ernstige consequenties, oudere docenten worden daardoor significant vaker ziek. Reden waarom werkgevers en werknemers afspraken hebben gemaakt om de spaarmogelijkheden iets terug te brengen. Bestaande spaarsaldo’s blijven bestaan en in de eerste drie jaar kan nog wel bapo worden opgespaard. “Noch wij noch de werkgevers willen af van de bapo, de regeling blijft in volle omvang gewoon bestaan”, benadrukt Martin Knoop. “Het is een uitstekend middel om oude leerkrachten gezond aan het werk te houden. Alleen moet je de bapo dan wel gebruiken voor werkdrukverlichting en minder als prepensioenregeling.”

Dit bericht delen:

© 2021 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.