• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur E.. Prins 
  • Mijn collega

 

Mijn collega

Henk Moorlag
Hondsrugcollege, Emmen

“Dit is toch een schitterend beroep!” Na ruim dertig jaar is Henk Moorlag (55), docent Duits aan de bovenbouw van het Hondsrugcollege in Emmen, nog steeds niet uitgekeken op zijn werk. Integendeel. “Het contact met de leerlingen en het gevoel dat je ze wat leert, dat blijft mooi. Ik hoef er niet op mijn 62ste uit.”
Maar, zegt hij, je moet er wel aan blijven werken om het boeiend te houden. “Ik volg regelmatig bijscholingscursussen. Dat houdt je fris en ik hou er van om te experimenteren met inhoud en lesvormen.”
Open blijven staan voor nieuwe ontwikkelingen. Dat is volgens Moorlag belangrijk. Zo heeft hij zich bijvoorbeeld enthousiast met de vorming van het studiehuis bezig gehouden. “Nieuwe methoden uitzoeken, nadenken over andere manieren van lesgeven, dat vind ik leuk.”
Op dit moment is de school druk bezig met invoering van kernteams, vertelt hij. Vanaf volgend schooljaar worden teams van vijftien tot twintig docenten grotendeels verantwoordelijk voor de gang van zaken van bepaalde clusters van klassen. “Een uitdagend proces”, vindt Moorlag, die behalve docent Duits ook coördinator is van 3- en 4-havo. “Als het goed is, leidt het tot meer betrokkenheid bij elkaar en bij de leerlingen.”
Toen Moorlag in 1972 voor de klas kwam, werd hij direct lid van het Nederlands Genootschap Leraren (NGL). Na de fusie met de Abop, herkende hij zich echter niet meer in de fusieorganisatie: de AOb. Hij zegde zijn lidmaatschap op. Maar nu, in deze onzekere tijden, begon het toch weer te kriebelen en werd hij opnieuw lid. “Met een regering die toch geneigd is dingen er door te drukken, vind ik het belangrijk actie te voeren en een vuist te maken.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.