• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur . Overige 
  • Het juridisch probleem

 

Paspoort

Mijn werkgever wenst dat ik hem een kopie verstrek van mijn paspoort. Ben ik daartoe verplicht?

De Wet op de loonbelasting van 1964 verplicht iedere werkgever om de identiteit vast te stellen van de werknemers die bij hem in loondienst werkzaam zijn. In de meeste arbeidsvoorwaardenregelingen staat voor de werknemer de verplichting opgenomen gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke voorschriften, zoals de genoemde Wet op de loonbelasting. Weigert de werknemer aan deze verplichting te voldoen, dan dient de werkgever hem of haar in het anoniementarief te plaatsen voor de inhouding van de loonbelasting. Dit tarief bedraagt op het ogenblik 52 procent. Een en ander wordt uiteraard achteraf weer gecorrigeerd via de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
Over deze identificatieplicht is om uiteenlopende redenen veel geprocedeerd. Uiteindelijk heeft de Hoge Raad besloten dat de werknemer niet verplicht is een kopie van zijn paspoort af te geven. Wel moet hij zijn paspoort laten zien en de werkgever in de gelegenheid stellen de gegevens voor zijn loonadministratie te registreren. Overigens, indien uw werkgever zich niet houdt aan deze verplichting uit de Wet op de loonbelasting, maakt hij zich schuldig aan een strafbaar feit.
De conclusie uit het hele verhaal mag dan ook luiden: principes kosten geld.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.