• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Testers gezocht

Het projectbureau Lumpsum PO, dat de invoering van lumpsumbekostiging in het primair onderwijs voorbereidt, is op zoek naar 'testers'. Vanaf december worden de eerste resultaten verwacht van het pilotprogramma lumpsum: modellen, rekenprogramma's, checklists, formulieren enzovoort. Deze opbrengsten moeten op hun bruikbaarheid worden getest. Voor de verschillende soorten opbrengsten worden verschillende testgroepen samengesteld. De testers beoordelen de opbrengst binnen een bepaalde periode (meestal twee tot vier weken) aan de hand van een controlelijst, waarna het projectbureau er een besluit over neemt. De leden van de testgroep krijgen een vergoeding voor elke geteste opbrengst.

Profiel van de tester:
- u heeft ruime kennis van of ervaring in het primair onderwijs;
- u heeft een managementfunctie (school of bovenschools) of
- u bent staf- of beleidsmedewerker met een grote affiniteit met financiën en of formatie in uw organisatie;
- u bent (G)MR-lid met enige jaren ervaring als (G)MR-lid;
- u bent in staat de praktische waarde van de opbrengsten voor het gehele PO-veld goed in te schatten;
- u bent in staat uw standpunt helder schriftelijk weer te geven;
- u beschikt over tijd om in de periode december 2004 tot en met februari 2006 met enige regelmaat opbrengsten uit het pilotprogramma te testen en te beoordelen.

Voor meer informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met het projectbureau lumpsum PO, telefoon 030 2927881, of info@lumpsumpo.nl

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.