• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Hoofddoekjes en spreidingsbeleid

Onlangs maakte Rotterdam bekend aparte wachtlijsten in te willen voeren voor allochtone en autochtone leerlingen. Op die manier hoopt de stad te zwarte of te witte scholen tegen te gaan. Een heftige discussie was het gevolg. In Deventer hield de AOb een discussiebijeenkomst over het wel of niet spreiden van leerlingen en over hoofddoekjes op scholen. “Je kunt beter investeren in goede zwarte scholen.”

“Hoofddoekjes waren op sommige scholen na de vakantie ineens verboden, maar ons is nooit gevraagd wat wij daarvan vonden. Hebben wij daar geen stem in?” Die vraag was volgens Frans Brekelmans, adviseur van het AOb-hoofdbestuur, aanleiding om de discussiebijeenkomsten in het land te organiseren. De AOb wil de mening van de leden gebruiken om een positie in te nemen in de discussie over hoofddoekjes en spreidingsbeleid.
Een man of tien kwam op de bijeenkomst af die in een zaal van de Latijnse school in Deventer werd gehouden. Hoewel het dus de bedoeling is dat de aanwezigen hun standpunt kenbaar maken, wordt het eerste instantie meer een uitwisseling van ervaringen. “Een jonge vrouw met hoofddoek en lang gewaad zou bij ons gedetacheerd worden vanuit bureau Jeugdzorg. Daar hadden wij, ook de islamitische collega’s, het heel moeilijk mee. Uiteindelijk hebben we gezegd: liever niet. Je moet als jeugdhulpverlener toch in gesprek met ouders en leerlingen.”
Een leerkracht van een basisschool uit Heerde: “We hebben voor negentig procent achterstandsleerlingen, daar zitten Molukkers en Turken bij. Hoofddoekjes hebben we even verboden, maar op een gegeven moment besloten we het toch vrij te laten en sindsdien loopt er bijna niemand meer mee. Tot 11 september ging alles goed. Een aantal pubers in het dorp schreeuwde ‘net goed’. De Nederlandse ouders van onze school hebben zich daaraan gestoord en er melden zich nagenoeg geen Nederlandse kinderen meer. We zijn van dertig aanmeldingen naar tien tot twaalf per jaar gegaan.”

Gelijk
Een vrouw die in het beroepsonderwijs werkt: “De commissie gelijke behandeling heeft gezegd dat hoofddoekjes mogen. Met die uitspraak bereik je juist dat je islamitische leerlingen anders behandelt dan anderen. Zo ervaar ik het tenminste wel”, betoogt ze. Als iemand een kruisje draagt, weigert u hem dan, vraagt Brekelmans. Ze aarzelt en zegt dan: “Dat zou in feite hetzelfde zijn.”
Uiteindelijk blijkt dat de aanwezige leden vinden dat er geen hoofddoekjesbeleid per school moet komen. “Zou de overheid in het openbaar onderwijs geloofsuitingen moeten verbieden?”, vraagt Brekelmans. Die vraag kan van een aantal kanten op instemming rekenen, een deel zwijgt, maar niemand gaat ertegen in.
Over naar spreidingsbeleid. Om te zwarte of te witte scholen tegen te gaan, worden aparte wachtlijsten voor allochtone en autochtone leerlingen gehanteerd. “Als je het keuzebeleid van ouders gaat verbieden, ga je heel ver. Maar als je de groepen bij elkaar zet, krijg je meer contact tussen kinderen”, zegt Brekelmans. Çetin Yildirim, lid van de allochtonengroep van de bond, zegt dat Turkse ouders het vaak heel vervelend vinden als hun kinderen op een school zitten met alleen Turks sprekende leerlingen. “Ouders kiezen zelf vaak al voor een school waar minder Turkse leerlingen zitten”, nuanceert hij de discussie.
De man uit Heerde doet opnieuw een duit in het zakje: “Er was een paar jaar geleden een plan voor een schoolgebouw met achttien lokalen. Daar was ik faliekant tegen. Nu wij te maken hebben met een verzwarting van de school, zou het juist goed zijn als we een unielocatie zouden hebben. Dan konden de leerlingen samenkomen op het plein.”
Yildirim vindt het beter dat de leerlingen op een school blijven waar het programma aan hen is aangepast. “Je kunt beter investeren in goede zwarte scholen”, vindt hij. Dat doen we al dertig jaar, verzucht iemand.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.