• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Onwijs duur

Het onderwijs wordt steeds duurder. Eigenlijk zou het kosteloos moeten zijn. Er zijn landen waar het de ouders (bijna) niets kost. Waar leermiddelen door de school worden verstrekt en waar geen sprake is van een ouderbijdrage. Bij ons is die ouderbijdrage vrijwillig, maar wie durft z’n kind door niet te betalen in een uitzonderingspositie te plaatsen? Dat doen ouders alleen als het er echt niet af kan. Uit een door ons gehouden enquête blijkt dat de bijdrage varieert van €46 in het basisonderwijs tot €113 in de bovenbouw vwo/havo. En dan zijn er, vooral in het algemeen bijzonder onderwijs, ook nog rare uitschieters tot ver boven €300! ‘Studiereizen’ van soms meer dan €300 zijn geen uitzondering. Wie wil z’n kind een ‘studiereis’ onthouden?
En dan de verplicht aan te schaffen leermiddelen. De boeken zijn het duurst, zo blijkt uit onderzoek van Regioplan dit jaar. In de onderbouw vo komt dat gemiddeld op zo’n €500, in de bovenbouw €454 tot €605 in het mbo. Allerlei materialen, gereedschappen en werkkleding voor practica variëren van €53 in de onderbouw tot €93 in het mbo. Wie de pech heeft ver van de school te wonen is al gauw ook nog eens enige honderden kwijt aan reiskosten.
Uit onze enquête bleek dat ouders vaak niet weten dat ze een tegemoetkoming in schoolkosten en lesgeld kunnen aanvragen. Dat lesgeld is sinds 1989 verdubbeld en bedraagt gemiddeld €936. Bij internationaal verdrag hebben we ons verplicht het vo geleidelijk kosteloos te maken maar we doen het tegenovergestelde. Ook de prijs voor de boeken is in drie jaar verdubbeld. Overigens, slechts 28 procent van de ouders komt volgens de geldende criteria in aanmerking voor een (gedeeltelijke) vergoeding.
Wat te doen? We kunnen beginnen het lesgeld af te schaffen. We kunnen het ongebreideld op de markt brengen van nodeloos duur uitgevoerde schoolboeken inperken. Het voortgezet onderwijs kan net als het basisonderwijs de boeken aan de leerlingen verschaffen en daarvoor rijksbekostiging ontvangen. We kunnen de ouderbijdrage maximeren, inkomensafhankelijk maken of afschaffen. Wie weet is er na de volgende verkiezingen hiervoor een meerderheid te vinden.

Het rapport Onwijs duur onderwijs is te bestellen bij Tweede-Kamerfractie SP, 070 3133044

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.