• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur T. Snel 
  • Redactioneel

 

Populaire kinderen doen het beter op school

Populaire scholieren blijven minder vaak zitten, ze zakken ook minder gauw af naar lagere onderwijssoorten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat leerlingen zich er soms het hoofd over breken hoe ze ‘erbij’ kunnen horen.

Opvallend is dat populaire leerlingen zich het prettigst voelen in een klas waar gepest en gescholden wordt. In ‘socialere’ klassen voelen minder populaire leerlingen zich juist het best thuis. Hoe beter de omgangsvormen in een groep, hoe kleiner de verschillen tussen populaire en minder populaire leerlingen. Het zijn de bevindingen van Miranda Lubbers, die op 9 december is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar sociale relaties in het voortgezet onderwijs.
Zij onderzocht de factoren die een leerling populair maken. Zowel jongens als meisjes geven aan dat populaire kinderen er leuk uitzien en lef hebben. Meisjes voegen daaraan toe dat het belangrijk is om sociaal te zijn en te zeggen wat je denkt. Jongens denken dat slim zijn en goed zijn in sport een leerling populair maakt. ‘Klassementoren zouden meer oog moeten hebben voor de omgangsvormen in de klas’, meent Lubbers. ‘Ook het opbouwen van een persoonlijke band tussen leerkrachten en leerlingen is goed voor het sociale klimaat.’
Leerlingen trekken in de eerste twee jaar voortgezet onderwijs het meest op met kinderen die zij van hun eigen basisschool kennen. Lubbers vindt het belangrijk dat scholen hiermee rekening houden bij het indelen van de klassen. Zij pleit voor een goede spreiding. ‘Als het grootste deel van een klas afkomstig is van één basisschool, dan is het voor kinderen die ergens anders vandaan komen heel moeilijk om een goede sociale positie te veroveren, dit geldt met name voor de kinderen met zwakke sociale vaardigheden.’

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.