• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Akkoord cao-bve

De AOb en de andere bonden hebben met de Bve-raad op 10 december een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve). De cao is een verlenging van de vorige plus enkele aanpassingen. Zo wordt de structurele eindejaarsuitkering verhoogd naar 4,17 procent en wordt het salaris in het tweede ziektejaar voor zeventig procent doorbetaald. Zodra iemand pogingen doet tot reïntegratie gaat dit percentage omhoog. Ook zijn er afspraken gemaakt over de vervolguitkering in de ww en is de werkgever verplicht 1/6 deel bij te dragen in de kosten van kinderopvang. Uitgebreide informatie over het akkoord is te vinden in de nieuwsbrief die AOb-leden in de bve-sector binnenkort krijgen thuisgestuurd.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.