• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Onderwijs-cao 2004 op nullijn

Door een eenmalige eindejaarsuitkering van gemiddeld 300 euro bruto blijft onderwijs op de nullijn. Daarnaast zijn in de cao 2004 afspraken gemaakt over de uitkering bij ziekte: deze gaat in het tweede ziektejaar naar zeventig procent. Er komt een gewenningsregeling voor mensen die al begin vorig jaar ziek zijn geworden.
Daarmee is voor onderwijs de dreigende minlijn omgebogen tot een nullijn, constateert het dagelijks bestuur van de Algemene Onderwijsbond licht tevreden.
In hoofdpunten bestaat het nieuwe cao-akkoord voor primair en voortgezet onderwijs uit de volgende onderdelen:
- Verlenging van de huidige cao voor primair en voortgezet onderwijs
- Een incidentele bruto eindejaarsuitkering van 0,57 procent en 100 euro.
- De structurele eindejaarsuitkering bedraagt nog steeds 3,6 procent.
- Met ingang van 1 januari 2004 wordt in het eerste ziektejaar 100 procent loon doorbetaald, in het tweede ziektejaar zeventig procent. Wie meedoet aan rentegratie ziet dit percentage weer stijgen.
- Voor personeel dat al vanaf 2004 ziek is, is een gewenningsperiode van drie maanden afgesproken.

Het volledige akkoord is te vinden op www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.