• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur R. Voorwinden 
  • Redactioneel

 

Minister verzet zich tegen splitsen lerarenopleidingen

Onderwijsminister Van der Hoeven heeft een ‘klemmend beroep’ gedaan op de hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam om hun gezamenlijke lerarenopleidingen niet op te splitsen.

De hogescholen bundelden hun lerarenopleidingen enkele jaren geleden in de educatieve faculteit Amsterdam, de EFA. De hogeschool Inholland gaat nu echter de concurrentie aan met andere hogescholen. Beide instellingen willen daarom de EFA weer ontvlechten. De twee kunnen echter al ruim een jaar geen overeenstemming bereiken over de manier waarop dit zou moeten gebeuren.
Opsplitsing van de faculteit is zeer tegen de zin van het personeel want het gaat nu – na de fusie en diverse reorganisaties – juist goed met de opleidingen. De medewerkers voerden afgelopen week dan ook fel actie voor het ongedeeld voortbestaan van hun faculteit. Het personeel wilde ook een stem krijgen in de besluitvorming door als arbiter tussen beide hogescholen op te treden, schreven de medewerkers aan minister Van der Hoeven. Daar voorziet de wet echter niet in, zo luidt het antwoord van de minister. Zij is het echter met het personeel eens dat de EFA ‘de beste formule is en blijft om de kleinschalige lerarenopleidingen op een verantwoorde manier te exploiteren’. ‘Het uiteenvallen van de EFA zou ik ten zeerste betreuren’, schrijft Van der Hoeven.
De minister kan de hogescholen echter niet dwingen om de EFA ongedeeld te laten voortbestaan. Wel probeert zij splitsing zo onaantrekkelijk mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het de hogeschool Inholland onmogelijk te maken na de splitsing met eigen lerarenopleidingen in Amsterdam te beginnen. ‘Aanvulling van het onderwijspakket is hoe dan ook uitgesloten’, schrijft de minister. Dus àls er gesplitst wordt, moeten de opleidingen van Inholland weer terug naar waar ze vandaan kwamen: dat wordt dan Diemen in plaats van Amsterdam. Verder heeft de minister weinig op met de plannen van Inholland om een opleiding tot leraar basisvorming voor het vmbo te starten. ‘Besluitvorming over experimenten met een nieuw type lerarenopleiding is op dit moment niet aan de orde.’
Ook directeur Dick de Wolff van de EFA blijft voorstander van het ongedeeld voortbestaan van zijn faculteit, maar hij is er niet gerust op. “Het voortzetten van de samenwerking zal uitermate gecompliceerd zijn, als ik zie hoe moeizaam beide hogescholen het afgelopen jaar met elkaar zijn omgegaan.”

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.