• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling

De bezoekers van de website van de Algemene Onderwijsbond zijn een stuk negatiever over ‘Weer samen naar school’ dan het ledenpanel. De 353 deelnemers vonden in ruime meerderheid dat het project niet of nauwelijks is geslaagd (88 procent). Het ledenpanel (zie pagina 18) was in meerderheid voor de uitspraak: Een aardig idee, maar in de praktijk moeilijk uitvoerbaar. Somber, maar toch aanmerkelijk positiever dan de bezoekers van de site.

Is ‘Weer samen naar school’ geslaagd?

Volkomen 1%
Redelijk 8%
Misschien 6%
Nauwelijks 44%
Totaal niet 40%

Nieuwe peiling

Minder lessen voor beginners

Startende leraren moeten minder lesuren krijgen dan ervaren leraren. Intussen kunnen zij workshops volgen en worden zij begeleid. Op die manier worden meer starters voor het onderwijs behouden, adviseert het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt. Bent u het daarmee eens?

Ja
Nee

Start het nieuwe jaar soepel en surf voor deze beginnerspeiling naar www.aob.nl

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.