• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur T. Snel 
  • Redactioneel

 

Kort geding over extra begeleider op school

De ouders van een ernstig verstandelijk gehandicapte leerling hebben een kort geding aangespannen tegen de Herman Broeren zmlk-school in Delft. Sinds het begin van dit schooljaar laat de school de persoonlijk begeleider van hun kind niet toe. De begeleider wordt betaald uit het persoonsgebonden budget. Hierdoor stagneert de vooruitgang van de leerling, menen de ouders.
“Het is beslist niet zo dat wij tegen de inzet van het persoonsgebonden budget zijn”, verklaart Hans Mantes, directeur van de Herman Broerenschool. “Het is afhankelijk van de hulpvraag van de leerling en de voorwaarden die de ouders stellen.” Op de klacht zelf wil Mantes niet ingaan.
De rechter heeft de zaak, die op 9 december diende, aangehouden. De school moet eerst advies inwinnen bij de adviescommissie toelating en begeleiding, een onafhankelijke commissie voor leerlingen met een handicap.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.