• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

Inspectie wenst vroegere diagnose op basisschool


Te weinig basisscholen beschikken over toereikende handelingsplannen voor leerlingen met dyslexie, adhd ,autisme en hoogbegaafdheid. Dat schrijft de onderwijsinspectie in een rapportje over de kwaliteit van de handelingsplannen.
Als onderdeel van de evaluatie van ‘Weer samen naar school’ is dit onderzoek naar de Tweede Kamer gestuurd. Voor ieder kind met een ‘indicatie’, dyslexie bijvoorbeeld, moet een handelingsplan worden opgesteld. Het overgrote deel van de scholen (81 procent) heeft dyslectische leerlingen. Adhd komt op zestig procent van de scholen voor, autisme op 56 procent en hoogbegaafdheid op 33 procent. De inspectie meent dat de diagnoses nog steeds te laat, namelijk in de bovenbouw, worden gesteld. Veel leerlingen met een indicatie hebben dagelijks hulp nodig, maar in de praktijk krijgen ze twee à drie maal per week extra hulp. De handelingsplannen hebben meestal een looptijd van een jaar, volgens de inspectie hadden het beter meerjarenplannen kunnen zijn omdat het doorgaans om structurele afwijkingen gaat. De helft van de handelingsplannen beantwoordt niet aan de algemene eisen van de inspectie.
Uit de gesprekken die het Onderwijsblad had met leerkrachten en directeuren van scholen bleek dat dit inderdaad een moeilijk punt is. Regelmatig werd de vloer aangeveegd met de eisen van de inspectie die vaak als te bureaucratisch en te belastend worden beschouwd (zie ook pagina 18 en volgende).

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.