• blad nr 22
  • 18-12-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Steviger begeleiding voor beginnende leerkrachten

In Canada hebben nieuwe leraren en hun mentor een dag per maand vrij voor de begeleiding. In Groot-Brittannië werken jonge leraren tien procent minder dan hun ervaren collega’s. In Frankrijk geven starters gedurende het eerste jaar tweederde minder les ten opzichte van fulltimers, maar beuren wel een volledig salaris. De rest van de tijd krijgen zij begeleiding en cursussen.

In Nederland verlaat een kwart van de beginnende leraren het onderwijs binnen vijf jaar. Om die enorme uitval tegen te gaan keek het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt hoe de start van beginners in andere landen verloopt. Ook daar kende men grote aantallen uitvallers, in Californië verdween binnen vijf jaar maar liefst de helft van alle starters. Veel landen hebben daarom speciale introductieprogramma’s voor nieuwe leerkrachten ontworpen. Gemeenschappelijk onderdeel in al die programma’s is het verlagen van het aantal lessen per week. En verder zijn er extra workshops, bijvoorbeeld over orde houden en omgaan met ouders, en een systeem van mentorbegeleiding.
Een opvallend voorbeeld is Frankrijk, waar een jonge leerkracht maar eenderde van de normale weektaak lesgeeft. Maar ook ervaren leraren hebben daar maar achttien lesuren per week. Daarnaast volgt een beginnende leraar stages en cursussen. Sinds de invoering van het programma in 1990 is de belangstelling voor het leraarsberoep gestegen. Ook in Californië lijkt het begeleidingsprogramma, dat nu een paar jaar loopt, succesvol. Na twee jaar werkt 94 procent van de beginners nog steeds in het onderwijs.
SBO adviseert dan ook dat Nederland de begeleiding van jonge leerkrachten verstevigt. In de begroting is geld uitgetrokken voor de begeleiding van 700 nieuwe leraren, waardoor de uitval met tien procent moet afnemen. SBO wil een paar stappen verder gaan en ook in ons land een verlaging van het aantal lessen doorvoeren.
Een bijzonder voorbeeld is de Amerikaanse staat Connecticut. Begin jaren negentig kampte men daar met een enorm lerarentekort en een grote uitval van beginners. Om dat te bestrijden werd een aantal maatregelen genomen: begeleiding van beginners, verhoging van het salaris van 30.000 dollar naar 48.000 dollar. Binnen drie jaar was het lerarentekort verdwenen en de kwaliteit van de leraren flink toegenomen. Het aantal leraren met een masterstitel ligt er twee keer zo hoog als in de rest van de VS. De uitval van starters is drastisch gedaald. Van deze onderwijsinvesteringen profiteren volgens de laatste cijfers ook de leerlingen. De prestatieverschillen tussen allochtone en autochtone kinderen zijn verminderd en de leerlingen scoren beter dan voorheen op nationale tests.

Het rapport ‘Startende leraren in het buitenland’ is te downloaden via www.sboinfo.nl/sboinfo/

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.