• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Invoering OR in bve-sector

Enige maanden geleden is bij de Tweede Kamer het wetsontwerp ingediend waarmee de ondernemingsraad wordt ingevoerd in de bve-sector. Op donderdag 17 juni organiseert de afdeling scholing van de AOb een voorlichtingsdag over de invoering van de OR in de bve-sector.
Inlichtingen bij het Informatie en adviescentrum van de AOb, telefoon 0900 4636262 (kies in het menu optie 3), e-mail info@aob.nl.
Informatie en inschrijven ook via de website van de AOb www.aob.nl (klik op ‘scholing en ondersteuning’).


Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.