• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur . Overige 
  • Redactioneel

 

Bekostigingsbrief voortgezet onderwijs

Op 15 maart heeft het ministerie van Onderwijs aan de schoolbesturen in het voortgezet onderwijs de bekostigingsbrief voor 2004/2005 gestuurd. Conform de afspraken in de cao 2003 is de bijlage waarin de vergoeding voor de personeelskosten wordt toegelicht, in drievoud bijgevoegd. De PMR’en kunnen dus nu reeds beschikken over deze informatie.
Vorig cursusjaar heeft de AOb aan alle contactpersonen in het voortgezet onderwijs twee exemplaren van de brochure In goed overleg gezonden. De brochure bevat een uitgebreide toelichting bij de financiële uitgangspunten voor het schoolbeleid. Bovendien staat op de AOb-site een rekenprogramma waarmee de gegevens van de eigen school kunnen worden ingevuld.
Aan de systematiek is voor het cursusjaar 2004/2005 niets veranderd, wel zijn een paar aanpassingen in de gpl-bedragen en in bepaalde percentages doorgevoerd.
Alle nieuwe gegevens zijn inmiddels in het AOb-rekenprogramma ingevoerd. Dit programma is net als de brochure In goed overleg op de AOb-site te vinden en te downloaden.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.