• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur J. van Aken 
  • de Vereniging

 

Het FNV-orkest

Bijna twintig jaar waren ze een goed bewaard geheim van FNV Bouw. Door bezuinigingen is het orkest nu van de gehele FNV en heet dan ook FNV-orkest. De enthousiaste dirigent André Kaart zou graag eens voor AOb’ers optreden èn hij zoekt nog
muzikanten.

Eigenlijk zouden de leden van toen nog de Bouw- en Houtbond eenmalig het congres opluisteren met een optreden. De muzikanten waren enthousiast, dirigent André Kaart ook en zodoende viert het FNV-orkest dit jaar het twintigjarig bestaan. “FNV Bouw moest bezuinigen en wilde het orkest niet langer alleen betalen. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal heeft vervolgens persoonlijk het initiatief genomen en er het FNV-orkest van gemaakt”, vertelt dirigent André Kaart.
In de loop der jaren heeft het orkest overal in het land gespeeld. “Op congressen en kaderbijeenkomsten, maar ook voor de eindexamenkandidaten van de Haagse Dansacademie. We hebben met Marco Bakker opgetreden en een cd gemaakt met Margriet Eshuijs en Maarten Peters.” Een memorabel optreden was dat voor de Zeevaartbond in Rotterdam. “We speelden op het schip van de Holland-Amerikalijn. Het was heel indrukwekkend op zo’n grote boot te spelen. Het duurde langer voor je de boot af was dan om het Amsterdamse Centraal Station uit te komen.”
Het FNV-orkest heeft zo’n zestig leden en repeteert een keer of vijf per jaar in Woerden. “De leden komen uit het hele land en spelen vaak in een harmonie of fanfare. Het zijn niet alleen leden van Bouw, de Politiebond en FNV Bondgenoten zijn ook vertegenwoordigd. Muziek is Esperanto, het heeft een eigen taal”, verklaart Kaart.

Internationale
Het symfonisch blaasensemble, zoals Kaart het orkest typeert, kan wat aanvulling gebruiken. “We zoeken klarinetten, daar heb je er nooit genoeg van, hoorns, trombones, saxofoon en fluit/piccolo. Muzikanten moeten zich eerst even laten horen tijdens een repetitie, we willen wel de kwaliteit hooghouden.” De eerstvolgende repetitie is op 26 juni.
Ze brengen stukken ten gehore die ‘een beetje pittig zijn’, zoals Kaart het uitdrukt. “We spelen een stuk uit de West Side Story, maar ook lichte popmuziek van bijvoorbeeld Deep Purple en stukken uit Star Wars. Het moet lekker in het gehoor liggen en herkenbaar zijn. De mensen komen tenslotte voor een congres en niet voor een concert.” Het ensemble werkt vaak met vocale solisten en met een achtergrondkoortje dat volgens Kaart ‘de pan uit swingt’.
Voor het laatste congres van de FNV is een compositie gemaakt ‘Van vroeger en later’ waarin vakbondsliederen verwerkt zijn. “Daarin zitten vakbondsstrijdliederen van vroeger, de Marseillaise zit erin, maar natuurlijk ook de Internationale.”
Het eerstvolgende optreden is op 25 september in Amersfoort voor de vereniging OPS (mensen met de schildersziekte). De cd met Eshuijs en Peters is te bestellen via Wim Zwart bij FNV Bouw 0900 3682689.

Meer informatie bij André Kaart, 023 5325224.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.