• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur . Overige 
  • Column

 

Passie

Vanmorgen ging mijn zoon met zijn pakketje brood naar de basisschool. Hij mocht deze keer overblijven. Niet vanwege zijn twee werkende ouders maar vanwege een passiespel. Zijn juffrouw gebruikt de lunchpauze voor een laatste generale repetitie. Mijn zoon offert zijn lunchpauze daar graag voor op. Veel scholen geven dezer dagen hun eigen invulling aan het paasfeest. Niet volgens een door de overheid vastgestelde methode maar in overeenstemming met de eigen identiteit. De veelkleurigheid van de paasvieringen is een uiting van de veelkleurigheid van onze samenleving en ons onderwijs.
Ouders hebben baat bij een veelkleurig onderwijs. Dan valt er wat te kiezen. Ouders kiezen om verschillende redenen voor een school. Uit onderzoek blijkt dat de sfeer op de school daarbij voor het merendeel van de ouders van groot belang is. De richting van de school is voor dertig procent van de ouders zeer belangrijk of zelfs doorslaggevend in hun schoolkeuze. Sfeer en richting staan echter niet op zichzelf. De wijze waarop een school invulling geeft aan haar richting of identiteit is vanzelfsprekend van invloed op de sfeer op die school.
Politici hebben de taak om vanwege de onderwijskwaliteit heldere onderwijsdoelen te stellen en de inrichting van het onderwijs vooral aan de scholen over te laten. Dat is in het belang van ouders die graag een school kiezen die in sfeer en identiteit aansluit bij hun eigen levensovertuiging, geloofsovertuiging of visie op opvoeding en onderwijs. Maar dat is niet voldoende. Van scholen mogen wij vragen dat ouders ook invloed hebben op de inrichting van het onderwijs. Invloed geeft betrokkenheid. Passiviteit kan dan omslaan in passie. Voor een school die daar serieus invulling aan weet te geven, kies ik uit overtuiging.

Dit bericht delen:

© 2024 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.