• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur . Overige 
  • Nieuwsoverzicht

 

Nieuwsoverzicht

"Heel veel islamitische ouders sturen hun kinderen naar een openbare of andere bijzondere school. Hoe minder scherpslijperig men met het islamitisch onderwijs omgaat, hoe meer mogelijkheden openblijven voor islamitische ouders om een andere school te kiezen. Als die scholen uit een vorm van angst worden aangeduid als gevaarlijk, zet je mensen in een hoekje. Dat leidt tot scherpere reacties waar niemand iets aan heeft."
Minister Van der Hoeven van Onderwijs in Het Parool, 1 april

De Utrechtse onderwijswethouder Verhulst (CDA) wil af van het vmbo. Volgens hem heeft de fusie tussen mavo en voorbereidend beroepsonderwijs de problemen in het Utrechtse onderwijs verergerd. Verhulst wil terug naar een volwaardig mavo en naar huishoud- en ambachtsscholen.
NRC Handelsblad, 3 april

Minister van Onderwijs Maria van der Hoeven moet zich afzijdig houden van het hbo-fraudedossier. Dat vinden de linkse Kamerfracties, nu bekend is geworden dat Van der Hoeven bestuurslid was van een technische hogeschool die 2,3 miljoen euro te veel aan overheidsgelden wist te incasseren. De linkse fracties en de LPF zijn bang voor belangenverstrengeling.
Trouw, 9 april

"Je kunt nu nog door Nederlandse steden fietsen zonder dat je door getto's moet, maar over tien jaar zijn er getto's, zijn er no-go areas. Daarom moet ook worden verhinderd dat je mono-etnische islamitische scholen hebt met een onduidelijke financiering, met niet-geïntegreerde besturen en een lespakket waarin de holocaust wordt ontkend. Kijk hoeveel joodse Nederlanders in een stad als Amsterdam problemen hebben om met een keppeltje over straat te lopen. Het komt allemaal omdat we uit lafheid Gods water over Gods akker hebben laten lopen."
VVD-fractievoorzitter Van Aartsen in Elsevier, 10 april

Vindt u de situatie niet alarmerend? Leraren op vmbo-scholen die zeggen dat hun leerlingen het verschil tussen goed en kwaad niet weten. Ze hebben geen geweten, zeggen ze.
Harchaoui geschokt: "Dat is een veel te grote uitspraak, dat is niet te staven, noch wetenschappelijk, noch moreel. Weet je wie geen geweten heeft? Een seriemoordenaar. Ik vind dit soort termen heel gevaarlijk. Dat kan niet. Dit is de fase van ontmenselijking, wat daarna komt is geweld. Dat bedenk ik niet, dat blijkt uit de geschiedenis. Die polarisatie, dat negatieve… Ik wil niet in zo'n wereld leven. En dan zitten die leerlingen ook nog op het vmbo, het afvoerputje! Zo kun je niet praten over zestig procent van de jongeren."
Sadik Harchaoui, directeur van het multiculturele instituut Forum, in Vrij Nederland 10 april
Ongeveer een op de acht kinderen en jongeren in Nederland is te dik. Volgen cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie is het percentage kinderen met overgewicht hier de afgelopen twintig jaar opgelopen van 9 naar 13. Bij jongeren van 16 jaar en ouder gaat het al om 20 procent.
Elsevier, 10 aprilDit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.