• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur D. van 't Erve 
  • Redactioneel

 

Kamermeerderheid voor wao-plan

De coalitiepartijen CDA,VVD en D66, evenals de LPF steunen de wao-voorstellen van het kabinet. Alleen mensen die volledig en langdurig arbeidsongeschikt raken, komen nog in aanmerking voor een wao-uitkering. Ook moet een groot deel van de huidige wao’ers opnieuw worden beoordeeld volgens strengere criteria.
PvdA, GroenLinks en SP zijn tegen de plannen. De PvdA vindt, net als de vakbonden, dat het kabinet op essentiële punten afwijkt van het SER-advies over een nieuwe wao. “Het lijkt erop dat de regering met de plannen die er nu liggen minder geld wil uitgeven aan uitkeringen en niet bereid is mensen aan het werk te helpen”, aldus de PvdA. Het CDA is voor, maar wil ook dat er een goed reïntegratietraject is voor wao’ers die na een herbeoordeling weer aan het werk moeten.
De vakbonden zijn zeer teleurgesteld. Centrale vraag blijkt: hoe om te gaan met een kabinet dat zich niet aan zijn afspraken houdt. In het najaarsakkoord was namelijk afgesproken dat het kabinet het advies van de Sociaal-economische raad overneemt. Nu het kabinet van het plan is afgeweken, hebben veel bonden geen vertrouwen meer in het overleg. “Natuurlijk beïnvloedt het alle verdere besprekingen, ook die over levensloop en prepensioen. We voelen ons allemaal zwaar belazerd, en het draadje waaraan het overlegmodel hangt, wordt met de dag dunner”, aldus FNV-voorzitter Lodewijk de Waal.

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.