• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur G. van der Mee 
  • Redactioneel

 

PvdA wil diplomaplicht voor vmbo’er

De PvdA vindt dat jongeren tot 23 jaar een diplomaplicht moeten hebben. De werkgever in het midden- en kleinbedrijf krijgt een ‘praktijkplicht’: het bieden van een stageplek.

Jongeren moeten ook op het vmbo een diploma kunnen halen waarmee ze op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen. Tot 23 jaar is het verplicht om binnen een leer/werktraject een diploma te halen. De PvdA doet deze voorstellen in het boekje Lang leve het vmbo!. Daarin worden oplossingen gegeven voor de pijnpunten waar deze scholen nu mee te maken hebben. Bij de verplichting tot het halen van een diploma wordt niet aangegeven hoe dat in de praktijk vorm moet krijgen. Wie gaat de jongeren controleren? Is dat, net als bij de leerplicht, de leerplichtambtenaar? Voor veel scholen met ‘probleemjongeren’ is het nu al een heidens karwei om het spijbelgedrag tegen te gaan.
De plicht voor werkgevers in het mkb om minimaal één stageplek te bieden is beter onderbouwd, hiervoor zouden zij een vergoeding moeten krijgen van de overheid. De opleiding zelf moet meer ingericht worden op de behoefte van de leerling. Bijvoorbeeld door de invoering van een functie ‘kerndocent vmbo’ voor de onderbouw, waarvoor ook mensen met een pabo-diploma in aanmerking kunnen komen. Aan de theoretische leerweg moeten vervolgens beroepsgerichte vakken toegevoegd worden om de aansluiting met het mbo te verbeteren. Leerlingen hoeven niet alle vakken op hetzelfde niveau te volgen, zodat ze niet aan één leerweg gebonden zijn. Om kleinere groepen te maken en meer contacten op te bouwen met ouders wil de PvdA meer geld richting vmbo sluizen. Voor de zorgleerlingen, en vooral voor degenen die vroeger naar het vso-lom gingen, moet meer specialistische begeleiding in de school komen. Was dat niet altijd al het idee achter de integratie van het speciaal onderwijs, om de specialisten bij het reguliere onderwijs te trekken? De roep om de terugkeer van het vso-lom geeft aan dat er iets heel erg fout is gegaan in dit proces, alleen daar wordt in het boekje niet op in gegaan. De stijging van het aantal zorgleerlingen naar 80.000 is ook niet alleen maar af te doen met ‘veranderingen in de samenleving’. De gang van zaken waarin de leerling nogal eens wordt aangepast aan de noodzakelijke indicatie om extra subsidie te krijgen voor de school, komt niet aan de orde. Ook op de huidige bureaucratisch toestanden, vuistdikke dossiers, die nodig zijn om een leerling op het zmok te krijgen, wordt niet ingegaan. Dat is jammer, want het zijn wel struikelblokken waardoor in de praktijk de zorgleerling niet op de plek komt waar hij thuishoort.
Op de website van de PvdA, www.pvda.nl is het boekje te vinden

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.