• blad nr 8
  • 17-4-2004
  • auteur R. Sikkes 
  • Redactioneel

 

Uitslag peiling

Steun én weerzin bij toelatingsexamen hoger onderwijs

De stemmen staken als op www.aob.nl gevraagd wordt naar de mening over een toelatingstest voor het hoger onderwijs. Ongeveer een derde vindt zo’n extra examen volledig overbodig, omdat het eindexamen voortgezet onderwijs die rol uitstekend vervult. Maar nog een derde ziet er wel wat in: zo kan de kwaliteit omhoog. Ruim 260 mensen deden mee aan de peiling over het toelatingsexamen.

Een toelatingsexamen voor het hoger onderwijs?

Uitstekend, kwaliteit gaat omhoog 33%
Goed voor studies met te veel aanmeldingen 12%
Alleen uitvoerbaar als je ook motivatie meet 20%
Lastig: je kunt onmogelijk alle studenten testen 2%
Onzin, eindexamen vo is voldoende 34%

Nieuwe peiling

De zin en onzin van computers in de klas

Wetenschappers, computerfanaten en leerkrachten voeren de laatste dagen verhitte debatten over het nut van computers binnen het onderwijs. Hoogleraar onderwijseconomie Hessel Oosterbeek ziet er niets in, na bestudering van de relatie cito-scores en computergebruik. Maar wat denkt het onderwijspersoneel?

Computergebruik in de klas is goed voor de kwaliteit van het onderwijs.

Ja
Nee

Dit bericht delen:

© 2023 Onderwijsblad. Alle rechten voorbehouden
Het auteursrecht op de artikelen in dit archief berust bij het Onderwijsblad, columnisten of freelance-medewerkers. Het citeren van delen van artikelen is toegestaan, mits met bronvermelding. Volledige overname, herplaatsing of opname in andere publicaties is slechts toegestaan na overleg met de hoofdredacteur via onderwijsblad@aob.nl Indien het gaat om artikelen van freelancers zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht.